ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศึกษาดูงาน ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ และโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน

าควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อศึกษาดูงานเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต  ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ และโครงการงานเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน 

คลิ๊ก รูปภาพประกอบโครงการ