ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กอ่านรายละเอียด

กำหนดวันซ้อมย่อย และ วันซ้อมใหญ่ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565
ซ้อมย่อย  เวลา 07.00-12.00 น.
ซ้อมใหญ่  เวลา 13.00-18.00 น.