ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
คลิกอ่านรายละเอียด