• ประกาศ

  
 • กิจกรรมของภาควิชา

  โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่

  โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่

  1.    ชื่อโครงการ        โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่   2.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.  รหัสโครงการ     153020070101 4.  ประเภทประสบการณ์ จำนวนหน่วยที่นิสิตได้รับ  ด้านพัฒนาคุณธรรม  2  ชั่วโมง ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้  9 ... อ่านต่อ

  โครงการการศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการการศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

  1. หลักการและเหตุผล การศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (วิชา 01209494 จำนวน 1 หน่วยกิต) เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต้องการให้นิสิตเกิดความเข้าใจและรอบรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ... อ่านต่อ

  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจัดกีฬาทรัพยากรน้ำสัมพันธ์ รหัสกิจกรรม 152020070104

  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจัดกีฬาทรัพยากรน้ำสัมพันธ์ รหัสกิจกรรม 152020070104

  กีฬาทรัพยากรน้ำสัมพันธ์ รหัสกิจกรรม 152020070104 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 จำนวนชั่วโมงกิจกรรม 9 ชั่วโมง เทียบด้านประสบการณ์ 9 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - นิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทุกชั้นปี หลักการและเหตุผล การ ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรต่าง... อ่านต่อ

  การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 23-26 ตุลาคม 2552 ณ จ.ชลบุรี จันทบุรี และระยอง

  การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 23-26 ตุลาคม 2552 ณ จ.ชลบุรี จันทบุรี และระยอง

  การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 16 และ 17 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2552 ณ จ.ชลบุรี จันทบุรี และระยอง วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552 10.00 น. ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานหัวงานอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี 13.00... อ่านต่อ

  โครงการศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์

  โครงการศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์

  หลักการและเหตุผล การศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (วิชา 209495 จำนวน 1 หน่วยกิต) เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต้องการให้นิสิตเกิดความเข้าใจและรอบรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ... อ่านต่อ

 • Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-Mobile Cell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup