ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าววิจัยและอบรม


รับสมัครผู้ที่สนใจทำวิจัยด้านการพังทลายหน้าดินและดินถล่ม

ประชาสัมพันธ์!
รับสมัครผู้ที่สนใจทำวิจัยด้านการพังทลายหน้าดินและดินถล่ม (1-2คน)

ติดต่อได้ที่ อ. ดร. เปรม รังสิวณิชพงศ์
Email : prem.r@ku.ac.th