ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวนิสิต


ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยขั้นตอนทั้งหมดจะรับและส่งเอกสารเป็นออนไลน์

[สำหรับนิสิตปัจจุบัน] ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดยขั้นตอนทั้งหมดจะรับและส่งเอกสารเป็นออนไลน์

1) ทุนทำงาน
รายละเอียด
https://www.eng.ku.ac.th/?p=25825
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนทำงาน
https://drive.google.com/…/1CAnuEMR3-_aOYxxXUPTtbLDwvM…/view
อัปโหลดใบสมัครทุนทำงาน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน)
https://drive.google.com/…/1CghgbT7TC9ZTnKDfTXtniF8SCBLTKJ40
สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

2) ทุนขัดสน
รายละเอียด
https://www.eng.ku.ac.th/?p=25796
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนขัดสน
https://drive.google.com/…/1_eb5uiMQfiR1rK9riRnbYVqNsn…/view
อัปโหลดใบสมัครทุนขัดสน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน)
https://drive.google.com/…/1_kyNreI4thwuIYSx2bJKu-k0G7VRLdXB

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563